Winterreise amb veu de dona
A càrrec d'Antoni Colomer
Dilluns 17 d'agost a les 19:30 h

Pot una actriu encarnar el rol de Hamlet o de Lear? Si fa uns anys era impensable, avui ja no en tenim dubte gràcies a memorables exemples. En el camp del Lied, sopranos i mezzos programen constantment cançons pensades per i per a homes sense que ens n’adonem. Tot i això, cert corrent crític qüestiona que una veu femenina interpreti un mite del repertori liederístic com Winterreise. ¿Hi ha motius interpretatius o tímbrics que sostinguin aquestes teories o es tracta de reminiscències heteropatriarcals? Al llarg de la història, però, les dones han abordat aquest cicle, des de Lotte Lehmann a Joyce di Donato. Sobre aquesta controvèrsia i sobre les versions femenines de referència de Winterreise girarà aquesta xerrada.

Conferència en català