LogoSV Web Lema CA

LogoSV Web Lema CA

Compondre davant la mort: les darreres sonates de Schubert
A càrrec de Miguel Ángel Marín
1 de setembre, a les 19:30 h
En l'imaginari de molts aficionats, Franz Schubert (1797–1828) se'ns presenta assegut davant del piano. La iconografa gestada durant tot el segle XIX, conformada per una munió de retrats i escenes de grup, reals o novel·lesques, projecta tenaçment la mateixa imatge: un compositor abraçat al piano com a mitjà d'expressió més íntima. El seu catàleg ofcial confereix a l'instrument un protagonisme central, refex de la importància que va ocupar en la seva poètica creativa. Aquesta conferència esbossarà els principals trets del seu repertori sonatístic, posant èmfasi particularment en les seves últimes sonates.